Seznam DO – EKO

Seznam delovnih organizacij (DO), ki nudijo praktično izobraževanje študentom VSŠ – EKO.
(zadnja objava: marec 2023)

Študenti praviloma sami stopijo v kontakt s kadrovskimi službami teh organizacij. Kadrovske službe lahko same, ali v sodelovanju s šolo določijo, katere študente bodo vzele na praktično izobraževanje. V kolikor pri izbiri sodeluje šola, se upoštevajo naslednji kriteriji:

  • število opravljenih izpitov,
  • povprečje ocen opravljenih izpitov,
  • stalno prebivališče študenta,
  • posebne zahteve delodajalca /ročne spretnosti, komunikativnost…/
Št.Naziv podjetja /zavoda/Naslov in kontaktna osebaOpomba
1.ABANKA d. d.Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
2.AJPESCesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana
3.Aktiva upravljanje d. o. o.Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin
4.Alples, industrija pohištva, d. d.  Češnjica 48 a, 4228 Železniki
5.AMZS d. d.Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana
6.Arriva Kam – Bus d. d.Perovo 30, 1241 Kamnik
7.Avtoprevoz Tolmin d. o. o.Poljubini 89 f, 5220 Tolmin
8.BARJANS d. o. o.Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika
9.Beni-Transport in logistika d. o. o.Kamniška 25, 1000 Ljubljana
10.BENT d. o. o.Dragomelj 82, 1230 Domžale
11.Biplast d. o. o. Kamniška c. 24, 1235 Radomlje
12.BKS Bank AG, Bančna podružnicaVerovškova 55 A, 1000 Ljubljana
13.Cankarjev dom, kulturni in kongresni centerPrešernova c. 10, 1000 Ljubljana
14.CEP d. o. o.Lava 7, 3000 Celje
15.COPEX d. o. o.Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana
16.DARS d. d.Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
17.Delavska hranilnica d. d. LjubljanaMiklošičeva 5, 1000 Ljubljana
18.DELO  Prodaja  d. d. Dunajska 5, 1000 Ljubljana
19.DEOS d. o. o.Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice
20.Domel d. d.Otoki 21, 4228 Železniki
21.DS SMITH SLOVENIJA  d. o. o.Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica
22.DSV transport d. o. o.Struževo 90, 4000 Kranj
23.EGP d. o. o.Kidričeva c. 82, 4220 Škofja Loka
24.Elektro Ljubljana d. d.Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
25.ElektroNabava d. o. o. Cesta 24. Junija 3, 1231 Lj-Črnuče
26.ELES d. o. o.Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
27.EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d. o. o.Stegne 13 a, 1000 Ljubljana
28.ESCO d. o. o.Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana
29.ESTATE d. o. o.Veliki Ločnik 25, 1311 Turjak
30.EUROM-DENIS-TOYS d. o. o.Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
31.Eurotek Trebnje d. o. o.Bič 11, 8213 Veliki Gaber
32.Formalle d. o. o.Blatnica 12, 1236 Trzin
33.Fortuna-Pil d. o. o.Trg revolucije 4 a, 1240 Trbovlje
34.FRAPORT Slovenija d. o. o.Zgornji Brnik 130ª, 4210 Brnik
35.Finančni urad RSŠmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
36.G.A. d. o. o.Iška vas 9, 1292 Ig
37.Goodyear Dunlop Sava Tires d. o. o.Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj
38.Gospodarska zbornica SlovenijeDimičeva 13, 1000 Ljubljana
39.Gorenje d. o. o. Partizanska 12, 3310 Velenje
40.Hevil d. o. o.Bazoviška c. 32, 6250 Ilirska Bistrica
41.Hella Saturnus Slovenija d. o. o.Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana
42.Hidria d. o. o.Nazorjeva 6A, 1000 Ljubljana
43.Hmezad – TMT  d. o. o. Derčeva ulica 35, 1000 Ljubljana
44.Homan d. o. o.  TrzinLjubljanska cesta 40, 1236 Trzin
45.IMB d. o. o.Brilejeva ulica 13, 1000 Ljubljana
46.ILIRIKA BPH d. d.Na bregu 22, 1000 Ljubljana
47.Institut Jožef ŠtefanJamova 39, 1000 Ljubljana
48.Inšpektorat RS za šolstvo in športLinhartova 7A, 1000 Ljubljana
49.Javno komunalno podjetje BrezovicaKamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
50.Kapi in partnerji d. o. o.Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana
51.KGH d. o. o.Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana – Črnuče
52.Kig d. d.Zagorica 18, 1292 Ig
53.Klira d. o. o.Rakitna 19B, 1352 Preserje
54.Konex d. o. o.Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana
55.Kongo Hotel & Casino d. o. o.Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje
56.KOŠČEK d. o. o.KOŠČEK d.o.o., Veliki Osolnik 7, 1314 Rob
57.Kron telekom, d. o. oKoroška cesta 20, 4000 Kranj
58.Lassal d. o. o.Dolomitska 19, 1000 Ljubljana
59.Lek farmacevtska družba d. d. Verovškova 57, 1000 Ljubljana
60.Lesnina MG oprema d. d.Parmova 53, 1000 Ljubljana
61.Liti d. o. o.Kidričeva 1, 1270 Litija
62.LIVAR d. d.Ljubljanska c. 43, 1295 Ivančna Gorica
63.Ljubljanska borza d. d.Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
64.LTH Castings d. o. o.Vincarje 2, 4220 Škofja Loka
65.Magistrat International d. o. o.Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
66.Mediana d. o. o.Likozarjeva ul. 3 1000 Ljubljana
67.Mestna knjižnica LjubljanaKersnikova 2, 1000 Ljubljana
68.Mestna občina Ljubljana  Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
69.Midea d. o. o.Reška cesta 15, 1330 Kočevje
70.Migi d. o. o.Kovorska cesta 74, 4290 Tržič
71.MIZŠ, Inšpektorat RS za šolstvo in športLinhartova 7A, 1000 Ljubljana
72.Ministrstvo za notranje zadeveŠtefanova 2, 1000 Ljubljana
73.Ministrstvo za pravosodjeZupančičeva 3, 1000 Ljubljana
74.NLB d. d.Trg republike 2, 1520 Ljubljana
75.Petrol d. d.Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
76.POLFIN d. o. o.Parmova 53, 1000 Ljubljana
77.Porsche

Zavarovalno Zastopništvo d. o. o.

Verovškova 74, 1000 Ljubljana
78.Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor
79.POTEZA –DU d. o. o.Stegne 3, 1000 Ljubljana
80.Predilnica Litija  d. d.Kidričeva 1, 1270 Litija
81.PricewaterhouseCoopers d. o. o.Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
82.PRIMA PLAST d. o. o.Kamniška cesta 19, 1241 Kamnik
83.Rastor, storitve d. o. o.Pod Hruševco 42, 1360 Vrhnika
84.RTV Slovenija Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
85.Schenker d. d.Brnčičeva ul. 51, 1231 Ljubljana
86.Silveco d. o. o.Seliškarjeva 36, 1290 Grosuplje
87.SKB d. d.Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
88.Slovenske železnice d. o. o.Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
89.Speed d. o. o.Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
90.Sting Trade d. o. o.Celovška c. 25, 1000 Ljubljana
91.ŠCPET Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
92.SPAR Slovenija d. o. o. Letališka 26, 1000 Ljubljana
93.TC MOTO SHOP d. o. o.Leskovškova cesta 12, 1000 Ljubljana
94.SŽ Vit d. o. o.Zaloška cesta 2017, 1000 Ljubljana
95.TARIS d. o. o.Letališka c. 16, 1000 Ljubljana
96.Telekom Slovenije d. d.Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
97.Tobačna Grosist d. o. o.Cesta 24. junija 90, 1000 Ljubljana
98.Tribuna kapital d. o. o.Vodnikova 211, 1000 Ljubljana
99.UKC LjubljanaZaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
100.Union hoteli d. d.Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
101.VZAJEMNA d. v. z.Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana
102.Zavarovalnica Triglav d. d.Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
103.ZPIZ Kolodvorska ul. 15. 1000 Ljubljana
104.ZZZSMiklošičeva 24, 1507 Ljubljana