Študentska organizacija

Študentska organizacija ŠC PET (ŠOŠCPET), je skupnost študentk in študentov rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET. Študenti preko izvoljenih predstavnikov v študentskem Svetu VSŠ in v delovnih telesih ŠOU v Ljubljani, uresničujejo svoje pravice in interese v zvezi s študijem, šolo in tudi širše.
FB študentov ŠOŠCPET: https://www.facebook.com/groups/205973756529303/?fref=ts

ŠTUDENTSKI SVET ŠC PET, VSŠ (2021/22)

 1. Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
 2. Nik Centa /TK/, predsednik, centaa28@gmail.com
 3. Nejc Planinšek /TK/, član, nejc.speedy@gmail.com
 4. Aleks Lindič /EKO/, podpredsednik, lindicaleks13@gmail.com
 5. Luka Stojanov /EKO/, član, luka.stojanov@gmail.com

Poslovnik šudentskega Sveta (verzija 1) 

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ŠOU LJUBLJANA ZA OBDOBJE (2020-22), 25. volilna enota, izvoljeni 14. 10. 2020

 1. Marko Vidmar (EKO), poslanec v študentskem zboru
 2. Maša Pahulje (TK), članica Upravnega odbora (interesna dejavnost – kultura, izobraževanje in založništvo)  
 3. Kada Bajrić (EKO), članica Upravnega odbora EKO (interesna dejavnost – kultura, izobraževanje in založnoštvo)
 4. Almina Mujić EKO), članica Upravnega odbora (interesna dejavnost – šport, turizem, mednarodno sodelovanje) 

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH ŠOLE IN ZAVODA

STRATEŠKI SVET v 2021/22

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (2021/22)

SVET ZAVODA ŠC PET v 2021/22

 • Maša Kržišnik /EKO/
 • Žan Badalič /TK/
 • Žan Benko /TK/

Mandati predstavnikov študentov v delovnih telesih šole so vezani na status.