Študentska organizacija

Študentska organizacija ŠC PET (ŠOŠCPET), je skupnost študentk in študentov rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET. Študenti preko izvoljenih predstavnikov v študentskem Svetu VSŠ in v delovnih telesih ŠOU v Ljubljani, uresničujejo svoje pravice in interese v zvezi s študijem, šolo in tudi širše.
FB študentov ŠOŠCPET: https://www.facebook.com/groups/205973756529303/?fref=ts

ŠTUDENTSKI SVET ŠC PET, VSŠ (2023/24)

 1. Sara Grošelj /EKO/, članica, sara.groselj1@gmail.com
 2. Nik Centa /TK/, predsednik, centaa28@gmail.com
 3. Nejc Planinšek /TK/, član, nejc.speedy@gmail.com
 4. Aleks Lindič /EKO/, podpredsednik, lindicaleks13@gmail.com
 5. Erik Kovačič Hočevar /TK/, član,erikhocevar@siol.net

Poslovnik šudentskega Sveta (verzija 1) 

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ŠOU LJUBLJANA ZA OBDOBJE (2022-24), 25. volilna enota, izvoljeni 12. 10. 2022

 1. Kristjan Slunjski (TK), poslanec v študentskem zboru
 2. Luka Stojanov (EKO), član Upravnega odbora (interesna dejavnost – kultura, izobraževanje in založništvo)  
 3. Klemen Perih (EKO), član Upravnega odbora (interesna dejavnost – šport, turizem, mednarodno sodelovanje)

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH ŠOLE IN ZAVODA

STRATEŠKI SVET v 2023/24

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (2023/24)

SVET ZAVODA ŠC PET v 2023/24

 • Leja Mehič /EKO/
 • Nika Patačko /EKO/
 • Kristjan Sljunski /TK/

Mandati predstavnikov študentov v delovnih telesih šole so vezani na status.