Predpisi in merila

Interna pravila, merila in dolgoročni razvojni program VSŠ
Poslovnik o kakovost VSŠ
Poslovnik strateškega sveta VSŠ
Poslovnik študijske komisije
Poslovnik študentskega sveta
Pravila o delovanju VSŠ
Pravila o delnih izpitih
Pravila o diplomskem izpitu
Pravilnik o izobraževanju na daljavo (v času izrednih razmer)
Pravilnik o opravljanju izpitov na daljavo (v času izrednih razmer)
Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti
Pravila o tutorstvu študentom
Pravila o odgovornosti študentov
Merila za postopek ocenjevanja znanja
Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja
Merila o nagrajevanju študentov
Dolgoročni razvojni program VSŠ