Predmetni izpiti

SPLOŠNA NAVODILA

  • Študent se mora prijaviti na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
  • Prvi dan prijave je možen 30 dni pred rokom določenim za izpit.
  • Odjava izpita je možna 3 dni pred izpitnim rokom.
  • E-prijava na izpit je obvezna za vse študente.
  • Študenti brez statusa in študenti s statusom ki opravljajo izpit četrtič in več, morajo izpit plačati. Fotokopijo plačane položnice dostavijo v referat najmanj 5 dni pred izpitnim rokom, v nasprotnem primeru prijava na izpit ne bo upoštevana.
  • E-prijava je možna s pomočjo gesla (ki se potrdi v referatu) in s številko indeksa.
  • E-prijava ni možna za tiste študente izrednega študija, ki nimajo sproti poravnanih vseh finančnih obveznosti (šolnine).

PRIJAVA / ODJAVA / REZULTATI in pregled ocen