Tutorstvo

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Kvalitetna izvedba študentskega tutorstva pripomore k višanju prehodnosti v višji letnik študija, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Glede na izražene potrebe študentov, višja strokovna šola organizira izvajanje predmetnega tutorstva, tutorstva za študente s posebnimi potrebami in tutorstva za tuje študente. Poseben poudarek je na organizaciji in izvajanju predmetnega tutorstva. Naštete oblike študentskega tutorstva se med seboj razlikujejo glede na kriterije izbora tutorjev, način dela in ciljno populacijo študentov, ki so deležni tutorske pomoči.

Predmetno tutorstvo

Predmetno tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno je predmetno tutorstvo organizirano kot pomoč pri predmetih z zahtevno in obsežno študijsko snovjo. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, ki je ni razumel med predavanji. Predmetni tutorji študentom svetujejo o najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter študente seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet.

Predmetno tutorstvo omogoča študentu nudenje dodatne pomoči pri osvajanju znanj, posledično pa se izboljšajo študijski rezultati študentov na izpitih. Študent mora priti na srečanje s tutorjem ustrezno pripravljen.

 

Predmetni tutor predavatelj:

Predavatelj tutor – za študijski program (TK)

Predavatelj tutor – za študijski program (EKO)

Predmetni tutor študent:
za študijska programa (TK in EKO)

Tutorstvo študent – študentu je organizirano v sodelovanju s študentsko organizacijo ŠC PET VSŠ in študentsko organizacijo univerze v Ljubljani.

Študent ki potrebuje tutorstvo pri posameznem predmetu to sporoči v referat VSŠ osebno, ali po e-pošti na vss@scpet.si, najmanj 30 dni pred objavljenim izpitnim rokom. Predstavnik šole kontaktira predstavnika študentov ŠO ŠOU v Ljubljani, ki kontaktira študente in organizira tutorstvo.

Pogoj za organizacijo predmetnega tutorstva študent-študentu je prijava najmanj treh študentov za isti predmet (izjemoma tudi manj).

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Študentom, ki jim je odobren status študenta s posebnimi potrebami, sta v podporo in spremljanje študijskega dela na voljo predavatelja, tutorja za posebne potrebe, mag. Darko Rupret in mag. Nataša N. Ipavec.

Tutorstvo za tuje študente

Glavni namen tutorstva tujim študentom je predvsem pomoč študentom pri premagovanju kulturnega šoka (drugi običaji, jezik, ljudje) in pri privajanju na novo okolje, ko pridejo v Slovenijo. Tuji študenti običajno potrebujejo pomoč pri urejanju prioritetnih zadev, kot so nastanitev (v kolikor ne bivajo pri sorodnikih) in pridobitev vozovnice. Tekom študija v Sloveniji se soočajo s kulturnimi razlikami, ki lahko vplivajo na njihovo študijsko uspešnost. Tutorji – študenti, jim običajno pomagajo pri integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju določenih administrativnih zadev.

Študenti ki bi potrebovali pomoč, to javijo v referat VSŠ osebno ali preko e-pošte na vss@scpet.si. Šola sproti pomaga pri reševanju težav, tudi tako, da poišče ustreznega študenta – tutorja, če je to potrebno.