E-gradiva

Interna študijska gradiva (TELEKOMUNIKACIJE ali  EKONOMIST)
(dostop do internih gradiv je mogoč v Moodle, z geslom, ki ga dobi študent v referatu VSŠ)

Gradiva IMPLETUM in razno

Študijski program EKONOMIST:

Delo s strankami: Bitenc, 2008
Ekonomija: Bukovnik, Likon, Prodnik, Šegina, Virc, 2009
Ekonomija: Bradač
Ekonomija: Pušnik
Ekonomija: Prevc
Ekonomija: Turk & Turk
Informatika: Malačič, 2008
Informatika – IKT podpora v pisarni: Potočar, Razgoršek, 2009
Logistika v gospodarskih družbah, Križman, 2008
Mednarodno poslovanje: Šuštar, 2009
Nabava: Galič, Prodnik, Smolar, 2009
Osnove poslovnih financ: Črčinovič Krofič, Leva Bukovnik, 2008
Organizacija in menedžment podjetja: Bauer, Kralj, Mihelič, Škafar, Vorina, 2009
Oskrbovalne verige, Rajter,Križman, 2010
Oskrbovalne verige, Urbancl, 2011,
Poslovno komuniciranje: Kosi, Rom, 2009
Poslovni tuj jezik 1 (ANG): Štros Bračko, 2008
Poslovni tuj jezik (NEM): Medle Semec, Možic, Ošlak, 2008
Poslovno pravo: Kovač, 2010
Pogodbeno pravo: Kovač, 2010
Pravo v zavarovalništvu: Srše, 2010
Prodaja: Šenk, Ileršič, 2021
Poslovna logistika: Križman, 2010
Poslovna logistika: Vorina, 2010
Poslovna logistika: Urbancl, 2011
Poslovna matematika s statistiko: Sergej Kapus, 2010
Poslovna matematika: Domjan, 2008
Statistika: Šadl, 2008
Statistika (vaje): Šadl, 2008
Strokovna terminologija in poslovno sporazumevanje (ANG): Kern Slapar, 2008
Tarifni sistem in kalkulacije: Angelovski, Križman, 2009
Trženje: Makovec, Ravbar, Zagorc, 2009
Trženje: Boltavzer, 2009
Temelji bančnega poslovanja: Bitenc, 2009
Temelji računovodstva: Leva Bukovnik, Mlinarič, 2009
Uvod v finančne trge in institucije: Fišer, 2009
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: Malek, Škafar, Vorina, 2009
Upravljanje zalog, Grintal, 2011
Varnost v prometu in varstvo pri delu, Kolarič, 2009