Predstavitev šole

Višja strokovna šola deluje kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ŠC PET, Ljubljana, vse od leta 1999. Njena dejavnost je izobraževanje študentov rednega in izrednega študija, načrtno in sistematično posredovanje znanja in občih civilizacijskih in kulturnih vrednot s poudarkom na vseživljenjskem učenju.

Potrebam gospodarstva po načrtnem izobraževanju kadrov na področju telekomunikacij in poštnega prometa smo prisluhnili že leta 1996. S pomočjo številnih strokovnjakov iz Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije, Javnega zavoda RTV Slovenije, Slovenskih železnic, MNZ-ja, MORS-a, Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in drugih smo pripravili javno veljavna izobraževalna programa Telekomunikacije in Poštni promet in ju začeli izvajati v letu 1999.

V letih 2006 in 2007 smo bili vključeni v projekt prenove in posodabljanja obeh študijskih programov ter ga tudi uspešno zaključili. Dodali smo nove vsebine, študentom omogočili izbirnost pri študiju in programe kreditno ovrednotili (120 KT po ECTS). Prenovljena programa telekomunikacije in ekonomist izvajamo od 2008 dalje. Diplomant/ka programa telekomunikacij pridobi naziv inženir/ka telekomunikacij (inž. ekt), diplomat/ka programa ekonomist pa ekonomist/ka (ekon).

Stopnja pridobljene izobrazbe je VI/1.

Študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.

MNENJE ŠTUDENTOV O ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

O študijskem programu Telekomunikacije, Maša Pahulje

Za študij Telekomunikacij sem se odločila, saj me je od vedno zanimal tehnološki pogled na svet. Od kar pomnim me zanima kako delujejo elektronske naprave. Zanima me izboljšanje in olajšanje vsakdanjega življenja z vpeljavo tehnoloških rešitev. ŠC PET ima odličen dvoletni program, ki omogoča pridobivanje znanja ne samo iz tehnične stroke, ampak pridobivanje tudi znanja mehkih veščin. Študij je več kot izobraževalna ustanova, s primeri iz vsakdanjega življenja in dobro prakso nas poskušajo vpeljati v domači in tuji gospodarski svet. Všeč mi je to, da je študij prilagojen v dobrobit študenta in omogoča opravljanje nekaterih predmetov s kolokviji. Prav tako mi je všeč, da za predavatelje nismo le številka, vedno so nam pripravljeni priskočiti na pomoč. Šola nam tudi omogoča sodelovanje na raznih tečajih in akademijah, ki razširjajo naša obzorja. Za študij telekomunikacij, sem se tudi odločila zaradi vidika zaposlitvene varnosti. Študij telekomunikacije omogoča velik izbor nadaljevanja študija oziroma zaposlitve.

Erasmus+ in izkušnje študenta rednega študija telekomunikacij, Povše Nejca

Super izkušnja, vsekakor priporočam. Vztrajno pošiljanje prošenj je bilo na koncu vendarle uspešno in prakso sem dobil v organizaciji, kjer sem spoznal veliko novih ljudi ter pridobil dragocene izkušnje s področja dela. Za Estonijo in Tallinn sem se odločil zaradi dveh razlogov: tehnološka razvitost, ter primerljivost po velikosti ter standardu s Slovenijo. Veliko je start-up podjetij, predvsem na področju IT-ja, kar daje mladim priložnost za vstop na trg dela. Organizacija pri kateri sem opravljal delovno prakso mi je dala precej novega znanja, predvsem na področju omrežnih ter strežniških infrastruktur. Na področju omreženja sem se priučil upravljanja z omrežnimi napravami proizvajalca Mikrotik, HP iLo in DELL iDRAC, pa sta mi omogočila širjenje znanja na področju upravljanja s strežniki.

Vsakomur, ki se bo odločil za Erasmus+ prakso svetujem, da naj bo vztrajen bi pošiljanju prošenj. Za kakršnokoli pomoč in nasvet pa se lahko vedno obrne tudi na referat ter koordinatorko.

Erasmus+ in izkušnje študentke rednega študija ekonomije, Tjaše Tomanič

Ko sem ugotovila da imamo Erasmus + na šoli, sem se odločila, da se prijavim na uvodno prestavitev koordinatorke za Erasmus, ki je bila kasneje moja šolska mentorica in velika podpora in vzpodbuda. Začela sem si iskati praktično izmenjavo v tujini. Pri iskanju podjetja me je vodila vztrajnost in odločnost. Po nekaj neuspelih poskusih, sem končno dobila pozitiven odgovor in možnost za opravljanje praktičnega izobraževanja, in to v glavnem mestu Češke republike, Pragi. V podjetju, kjer dela 150 zaposlenih, nas je bilo kar nekaj študentov iz tujine, zato sem imela veliko priložnosti, da si pridobim nove prijatelje iz različnih delov sveta. Rada bi povedala, da sem se iz te izkušnje veliko naučila, ne le pri praktičnem izobraževanju in delu, postala sem samostojnejša, izboljšala sem angleščino, dodatno pridobljene komunikacijske veščine, pa mi bodo pomagale pri moji nadaljnji karierni poti, kjerkoli to bo – v Sloveniji ali v tujini.

MUNERA 3 in mnenje študentke izrednega študija študijskega programa Ekonomist o projektu, Sare Kevorkijan
Že nekaj let sem razmišljala o vpisu v višjo šolo, vendar mi tega finance niso omogočale. Ko sem izvedela za projekt Munera 3 in možnost brezplačnega študija za zaposlene, sem takoj izkoristila priložnost in uresničila svojo nekajletno željo. Navdušena sem nad samo idejo projekta, prav tako tudi z izvedbo projekta na VSŠ ŠC PET. Pred mano je samo še diploma, ki je v moji trenutni službi tudi pogoj za napredovanje. S pridobljenim znanjem in višjo stopnjo izobrazbe, pa se mi bodo zagotovo odprla vrata tudi do delovnih mest, ki so mi bila do sedaj nedosegljiva.