Organi šole

RAVNATELJ

Pristojnosti ravnatelj so zapisane v XXIII. členu Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«. Pri svojem delu vodstvo sledi spremembam na področju zakonodaje (novi zakonski predpisi), na področju vsebin (spremembe učnih načrtov) in na področju metodičnih, didaktičnih in psiholoških znanj. Povezuje se z Ministrstvom Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, z ustanovitelji in soustanovitelji šole, z delavci višje šole, študenti, delavci ostalih enot centra PET in z drugimi institucijami. Je član upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol RS.

PREDAVATELJSKI ZBOR

STRATEŠKI SVET v 2022/23

predstavniki predavateljev:

 • mag. Janez Anžič (TK), predsednik
 • dr. Samo Božič (TK)
 • Vinko Filipič, univ. dipl. ekon. (EKO)

predstavnika študentov in predstavnik diplomantov:

 • Edvard Škodič (predstavnik diplomantov)
 • Nejc Planinšek (študent TK)
 • David Pavlovič (študent EKO)

predstavnika delodajalcev:

 • dr. Radovan Sernec (predstavnik gospodarstva)
 • Andreja Lampe (predstavnica GZS)

ŠTUDIJSKA KOMISIJA (2022/23)

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (2022/23)

 • mag. Alojz Hudobivnik /TK/, predsednik
 • dr. Samo Božič /TK/,
 • mag. Ludvik Pevec /EKO/
 • Boštjan Tavčar /TK/
 • dr. Helena Povše /EKO/
 • Vuletić David /TK/
 • Kranjec Žagar Matic /EKO/