Knjižnica VSŠ

Knjižnica višje strokovne šole deluje v sklopu knjižnice ŠC PET. V knjižnici si lahko študenti izposodijo knjižnično gradivo, iščejo informacije s pomočjo interneta in kataloga COBISS/OPAC, berejo in študirajo, pišejo referate, seminarske, raziskovalne in diplomske naloge in se seznanjajo s knjižnimi novostmi. Študenti morajo upoštevati Knjižnični red in Računalniški bonton.

Gradivo je urejeno po UDK sistemu in dostopno v prostem pristopu. Knjižnična zbirka vsebuje strokovno literaturo in leposlovje (cca 14 000 enot). Če vas zanimajo mesečne NOVOSTI.

Veljavna študentska izkaznica je pogoj za izposojo gradiva študentom.

Delovni čas / kontakt

KNJIŽNIČARKA VSŠ: Tereza Mohar

Urnik za izposojo knjižnega gradiva v knjižnici ŠC PET Ljubljana

dandopoldanpopoldan
Ponedeljek(po najavi)/
Torek(po najavi)/
Sreda(po najavi)/
Četrtek(po najavi)/
Petek/ /

Rok izposoje:

 • za knjige 14 dni
 • za revije do 7 dni
 • za multimedijsko gradivo do 7 dni
 • referenčno gradivo, diplomske naloge (za čitalnico)

Za naročilo in prevzem gradiva se lahko dogovorite s knjižničarko Terezo Mohar (tereza.mohar@scpet.si).
Za vse obiskovalce knjižnice veljajo higienski ukrepi, ki si jih lahko preberete na strani knjižnice https://www.scpet.si/knjiznica/.

Izposojeno gradivo lahko podaljšate tudi po e-pošti.

Iskanje gradiv (COBISS)

Knjižnica ŠC PET je aktivna članica v sistemu COBISS, zato lahko naši uporabniki iščejo po lokalnem katalogu in dobijo želene informacije o dostopnosti posameznih izvodov.

COBISS+ je mrežna aplikacija, ki omogoča uporabnikom dostop do katalogov online vseh slovenskih knjižnic (nacionalna knjižnica, splošne, specialne, univerzitetne in šolske knjižnice). Uporabnik lahko išče po vzajemni kataložni bazi- COBIB, kar pomeni hkrati po vseh knjižnicah ali pa si izbere lokalno bazo posamezne knjižnice.
dLib.si  (http://www.dlib.si/) Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin- revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen.

druge koristne povezave:

Kabinet za samostojno učenje / raziskovanje

Prostor za samostojno učenje je namenjen:

 • študentom za razvojno-raziskovalno delo
 • predavateljem VSŠ
 • nudi dostop do svetovnega spleta
 • dokumente je mogoče natisniti (mrežna povezava s fotokopirnico)

Prijava in odjava delovnega mesta:

 • prijavo in odjavo vodi referat VSŠ – v času uradnih ur
 • na podlagi osebnega dokumenta dobi uporabnik ključ-kartico, ki časovno evidentira vstope in izstope
 • uporabniku se dodeli delovno mesto, ki ga ne sme samovoljno menjati
 • za kontrolo dela skrbi avtomatska obdelava podatkov