Letni delovni načrti VSŠ

  LDN 2021/22
  LDN 2020/21
  LDN 2019/20

ŠTEVILO DIPLOMANTOV
(1999 – 2021)

2086
( graf)

Študijski programiRedni študijIzredni študij
Telekomunikacije469 ( graf)
473 ( graf)
Ekonomist/Poštni promet674 ( graf)
470 ( graf)