Letni delovni načrti VSŠ

Ankete in analize

ŠTEVILO DIPLOMANTOV
(1999 – junij 2021)

2133

Študijski programiRedni študijIzredni študij
Telekomunikacije452546
Ekonomist/Poštni promet668467