Karierni center VSŠ

  • Zlati diplomant - 2016
  • Zlata diplomanta - 2017

Karierni center je namenjen posredovanju informacij in ustrezne strokovne pomoči vsem deležnikom izobraževanja, še posebej pa študentom, diplomantom in delodajalcem. Zainteresiranim za študij na ŠC PET VSŠ želimo posredovati čim več kakovostnih informacij povezanih s študijem in pravilno izbiro študija, študentom in diplomantom pa želimo zagotoviti celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Za dosego teh ciljev tesno sodelujemo z vsemi deležniki izobraževanja, predvsem pa z delodajalci.

Študentom in diplomantom svetujemo ob izbiri ali nadaljevanju študija, razmišljanju o podjetništvu, pomagamo pri težavah v zvezi z iskanjem praktičnega izobraževanja, pri iskanju zaposlitve ter izboljšanju zaposlitvenih veščin, pri iskanju informacij o štipendijah, pomoči v zvezi s študijem, itd..

Koordinatorka: Tereza Mohar
kontakt: kariera.vss@scpet.si

DEJAVNOSTI VSŠ v okviru kariernega centra

Informacije povezane z vpisom v študijska programa:

Za študente rednega in izrednega študija:

Za študente, diplomante (iskalce zaposlitve in zaposlene):