Cenik storitev VSŠ

ŠOLNINA IN PRISPEVKI (cene v €)

PLAČILO STORITEV (UPN)

IZREDNI ŠTUDIJ 1. leto2. leto3. leto
Šolnina (za samoplačnike je možnost
plačila za 1. in 2. leto na 10 obrokov,
3. leto pa na 5 obrokov)
1.400,001.400,00500,00 +
dipl. izpit
Plačano v enkratnem znesku – 5% popusta1330,001330,00475,00+D
VPISNINA
PLAČILO STORITEV (UPN)
Vpisnina je zajeta v ceni šolnine za 1. leto/Referat VSŠ/računovodstvo
Vpisnina za študente brez statusa (za študijsko leto)50,00( pdf)
IZPITIPLAČILO STORITEV (UPN)
Predmetni izpit (1.,2.,3.,) so vključeni v celo šolnine//
Predmetni izpit (4. ali več)40,00( pdf)
Predmetni izpit za študente brez statusa40,00( pdf)
Organizacija praktičnega izobraževanja za študente brez statusa40,00( pdf)
Diplomski izpit (plačilo ob zaključku študija)250,00Referat VSŠ/računovodstvo
POTRDILAPLAČILO STORITEV (UPN)
Izdaja potrdila o vpisu (3 brezplačno)2,00( pdf) cena je odvisna od števila
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih in povprečni oceni4,00( pdf)
Izdaja potrdila (vsebine kataloga znanj za predmet)2,00( pdf) cena je odvisna od števila
Izdaja sklepa (o priznavanju opravljenih študijskih obveznosti)30,00( pdf)
Izdaja posameznih potrdil (CSD, ZPIS, …)5,00( pdf) cena je odvisna od števila
DRUGOPLAČILO STORITEV (UPN)
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko7,00( pdf)

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Če je študent samoplačnik, se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta), ali v dogovoru po obrokih (največ 10). Ob vpisu v 1. leto študija se plača 1. obrok takoj.

Časovni razpored plačila obrokov za 1. in 2. leto študija:

1. obrokob vpisu6. obrok28. 02.
2. obrok30. 10.7. obrok29. 03.
3. obrok30. 11.8. obrok30. 04.
4. obrok31. 12.9. obrok31. 05.
5. obrok31. 01.10. obrok28. 06.

Razpored plačila obrokov za 3. leto študija:

1. obrok30. 09.
2. obrok30. 10.
3. obrok30. 11.
4. obrok31. 01.
5. obrok28. 02.
REDNI ŠTUDIJ
VPISNINA
PLAČILO STORITEV (UPN)
Vpis v 1. letnik30,00Referat VSŠ/računovodstvo
Vpis v 2. letnik (napredov.)20,00( pdf)
Ponovni vpis v 1. ali 2. letnik20,00( pdf)
Vpisnina za študente brez statusa (za študijsko leto)20,00( pdf)
IZPITIPLAČILO STORITEV (UPN)
Predmetni izpit za študenta s statusom (če ga opravlja 4. ali več)40,00( pdf)
Predmetni izpit za študenta brez statusa (če ga opravlja 1., 2., ali 3.)20,00( pdf)
Predmetni izpit za študenta brez statusa (če ga opravlja 4. ali več)120,00( pdf)
Diplomski izpit za študenta brez statusa (do 5 let od prvega vpisa)30,00Referat VSŠ/računovodstvo
Diplomski izpit za študente brez statusa (več kot 5 let od prvega vpisa)250,00Referat VSŠ/računovodstvo
Zagovor LAB vaj za študente s statusom (če ga opravlja 4. ali več)30,00( pdf)
Zagovor LAB vaj za študente brez statusa (če ga opravlja 1., 2., ali 3.)20,00( pdf)
Zagovor LAB vaj za študente brez statusa (če ga opravlja 4. ali več)60,00( pdf)
POTRDILAPLAČILO STORITEV (UPN)
Izdaja potrdila o vpisu (3 brezplačno)2,00( pdf) cena je odvisna od števila
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih in povprečni oceni4,00( pdf)
Izdaja potrdila (vsebine kataloga znanj za predmet)2,00( pdf) cena je odvisna od števila
Izdaja sklepa (o priznavanju opravljenih študijskih obveznosti)30,00( pdf)
Izdaja posameznih potrdil (CSD, ZPIS, …)5,00( pdf) cena je odvisna od števila
DRUGOPLAČILO STORITEV (UPN)
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko7,00( pdf)
ZA DIPLOMANTE VSŠ
Dvojnik diplomske listine *45,00( pdf)
Dvojnik priloge k diplomi *45,00( pdf)
Upravna taksa1,80( pdf)
Cisco Akademija (CCNA)
Cenik Cisco izobraževanja povezava
SAP ERP Akademija
Cenik SAP ERP izobraževanja povezava

*… v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. list RS, št.106/10) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št.32/16, tarifna št. 6), je študent dolžan poravnati še upravno takso.

Cenik šolnin in prispevkov je potrdil Svet zavoda ŠC PET.