Pisni izdelki/navodila

TELEKOMUNIKACIJE: študent mora za vsak letnik študija opraviti po tri sem. naloge

 

Obveznosti za 1. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz VDO in PDO + izbirna iz stroke:
GTK (gradniki telekomunikacij), ali  PKS (prenosni in komutacijski sistemi), ali TKO I (telekom. omrežja I).

 

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz EKS in EKP + izbirna iz stroke za:

 

M6 – MMT(meltimedijske tehnologije), ali AVS (audio/video sistemi)
M7 – ŠIO (širokopasovna omrežja) ali TNA (terminalne naprave)
M8 – PRO (prodaja) ali TRS (trženje storitev)

EKONOMIST: študent mora za vsak letnik študija opraviti po dve seminarski nalogi

 

Obveznosti za 1. letnik: Obvezna je seminarska naloga iz INF + izbirna iz stroke:
OMP (organizacija in menedžment), ali EKN (ekonomija) ali OPF (osnove poslovnih financ).

 

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezna in izbirna seminarska naloga za posamezne izbirne smeri iz stroke:

BANČNIŠTVO
(obvezna iz DPO (denarno poslovanje) izbirna iz TBP (temelji bančnega poslovanja) ali UFT(uvod v finančne trge in institucije);

POSLOVNA LOGISTIKA
(obvezna iz POL (poslovna logistika) +zbirna iz OVE (oskrbovalne verige) ali TME (transportni menedžment) ali UZA (upravljanje zalog);

ZAVAROVALNIŠTVO
(obvezna iz OZV (osnove zavarovalništva) + izbirna iz PZV (premoženjska zavarovanja) ali OSZ (osebna zavarovanja) ali ZEK (zavarovalna ekonomika).