Diplomski izpit

Diplomski izpit je sestavljen in izdelave diplomske naloge in zagovora diplomske naloge pred tričlansko komisijo. Študent lahko temo diplomske naloge prijavi, ko ima do konca študija največ 2 izpitni obveznosti.

Najprej si izberete temo diplomske naloge in mentorja. Z njim izpolnite obrazec Prijava teme diplomske naloge in ga oddate v referatu za potrditev na študijski komisiji. Študijska komisija zaseda vsako zadnjo sredo v mesecu, razen v mesecu juliju. Po prejemu sklepa o potrditvi prijave teme diplomske naloge, imate 4 mesece časa za dokončanje diplomske naloge. To pomeni, da mora biti diplomska naloga vsebinsko, oblikovno in lektorsko urejena.

Ko vam mentor potrdi vsebinski del naloge, pošljete nalogo v oblikovni pregled, nato pa še v lektoriranje. Za zagovor diplomske naloge se prijavite v referatu z oddajo 2 izvodov diplomske naloge, fotokopijo osebnega dokumenta, soglasjem mentorja in izjavo o lektoriranju naloge.

Zagovori diplomskih nalog potekajo petkrat letno, in sicer februarja, aprila, junija, septembra in novembra. Za prijavo na enega izmed teh terminov, morate vso dokumentacijo oddati en mesec prej, tj. do dvajsetega v predhodnem mesecu.

Za zagovor diplomske naloge morate pripraviti 10 do 15 minutno predstavitev, ki je ne smete brati. Ob koncu predstavitve sledijo vprašanja komisije v zvezi z diplomsko nalogo. Po končanem zagovoru zapustite prostor, komisija pa zaprta za javnost odloča o uspešnosti zagovora. Predsednik komisije v imenu članov komisije javno oznani, ali ste diplomski izpit opravili ali ne, s kakšno oceno in vam izroči vaš izvod diplomske naloge. V roku sedmih dni po opravljenem diplomskem izpitu na dom prejmete pisno potrdilo o zaključku šolanja, ki je veljavno do izdaje diplomske listine.

Stopnja pridobljene izobrazbe: VI/1
(povezava: SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki predstavlja sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji))

Kako do diplomskega izpita ?

 1. Izberem temo diplomske naloge;
 2. Po dogovoru z mentorjem, izbrano temo prijavim v referatu VSŠ, (obr.VSŠ-D-1);
 3. Počakam na sklep o odobritvi naslova (teme) diplomske naloge;
 4. Do oddaje naloge imam časa 4 mesece, mentor mi je v pomoč;
 5. Istočasno z vsebino, pazim tudi na oblikovno ustreznost in pravopis;
 6. Ko končam z vsebino, si moram pridobiti soglasje mentorja za oddajo naloge (obr. VSŠ-D-3);
 7. Preden vežem nalogo, moram poskrbeti, da bo naloga lektorirana. Lektoriranje lahko organizira referat VSŠ, po ceni 1,2€/stran. Izvajalci so preverjeni lektorji, zaposleni na ŠC PET, (obr. VSŠ-D-4);
 8. Nalogo dam obvezno v oblikovni pregled, da pridobim mnenje o obliki v skladu z ISO stand.,
 9. Diplomsko nalogo dam vezati v treh izvodih. En izvod dam vezati v trdi vezavi, drugi izvodi pa so lahko tudi v spiralni vezavi (dogovor študenta z mentorjem);
 10. Prijavim se na zagovor diplomske naloge in se pripravim na zagovor (projekcija,…)
 11. Počakam na obvestilo o datumu zagovora (dobim preko e-pošte).

Podrobnosti postopka določajo Pravila in navodila o diplomskem izpitu
Cena diplomskega izpita.