Študentska organizacija Univerze v Ljubljani želi študentom ponuditi priložnost, da izoblikujejo svoja stališča in znanja, ki so temeljna za bodoče delo. Študenti bodo pridobili vpogled v delovno okolje, delovne naloge in pogoje, ki jih bodo opravljali na tematskem področju v katerega se usmerjajo. Imeli bodo možnost presojati podjetje in institucijo ter spoznati več možnih poklicnih poti, saj sodelujemo z različnimi podjetji.

Študentom bomo omogočili, da pridobijo naslednje kompetence:

 • Kritično in analitično mišljenje
 • Timsko delo
 • Načrtovanje in organizacija
 • Vodenje
 • Osebni razvoj

Iščemo enega študenta/ko študijskega programa Ekonomist in enega študenta programa Telekomunikacije. Njegove oz. njene naloge bodo:

Program ekonomist:

 • Branje finančnih izkazov
 • Usklajevanje računov
 • Načrtovanje in organizacija dogodkov
 • Nakazovanje sredstev
 • Pregled finančnih in vsebinskih poročil
 • Administrativna dela

Program telekomunikacije:

 • Skrb za audio/video sisteme
 • Skrb za telekomunikacijska omrežja
 • Skrb za računalniško opremo
 • Skrb za terminalne naprave
 • Administrativna dela

Začetek dela po dogovoru. Zainteresirani naj se obrnejo na koordinatorko za PRI na VSŠ Natašo N. Ipavec.