IOT

IoT(Internet of Things), praktično izobraževanje

Skovanka internet stvari (angl. Internet of Things ali s kratico IoT), se je rodila leta 1999 v ZDA. Danes že lahko govorimo o industrijskem trendu, o gospodarski veji, ki bo (je že) postala še kako pomembna globalna gospodarska panoga.

Pametne naprave, ki se že danes povezujejo med seboj (po nekaterih ocenah jih je že skoraj dve milijardi), so sposobne podatke zbirati in obdelovati ter se po tako obdelanih podatkih ravnati. Mnogi strokovnjaki za IT-tehnologije zato govorijo o dobi v kateri stvari oživijo. Če smo doslej po internetu med seboj komunicirali le ljudje, naj bi v prihodnje s pomočjo številnih tipal(senzorjev), oddajnikov in interneta, med seboj komunicirale tudi naprave – seveda brez človekove pomoči.

Prednosti (samo)povezovanja naprav in sistemov je možno uporabiti v različnih gospodarskih panogah kot so:

 • transport in logistika (spremljanje poti, poraba, stroški, …),
 • gradbeništvo – pametne hiše in domovi (nadzor gospodinskih aparatov, prostorov, okolice…)
 • energetika (nadzor porabe električne energije, …)
 • medicina (nadzor bolezni, preventiva in samozdravljenje, …),
 • avtomobilska industrija, itd.

IoT – Cisco ponuja rešitve na tem področju

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA:
ŠC PET, VSŠ organizira praktično izobraževanje s področja interneta stvari za študente rednega in izrednega študija ŠC PET, VSŠ (Telekomunikacije).
Izobraževanje bomo ponudili tudi našim poslovnim partnerjem.

Velikost skupine: max 16 udeležencev
število kontaktnih ur izobraževanja: 288
Lokacija: ŠC PET, LAB

POTEK IZOBRAŽEVANJA:
V okviru izobraževanja bomo Izpeljali ločene, parcialne projekte (prototipe po skupinah). V skupini bosta po dva študenta. Izobraževanje pa bo potekalo po sklopih.

1. sklop (teoretske osnove gradnje projekta, Startup itd.. Programiranje mobilnih naprav v okolju Basic for Android – SoftWare).
2. sklop (spoznavanje kontrolerjev okolja Arduino).
3. sklop  (vzpostavitev povezave Mobilna naprava – Bluetooth modul – Arduino Uno – različni senzorji).
4. sklop  (izdelava končnega projekta krmiljenja zunanje naprave z mobilno enoto in arduino kontrolerji).

MATERIALNI POGOJI:
Izobraževanje bo potekalo v prostorih ŠC PET (LAB učilnica) na opremi Arduino in s pomočjo številnih senzorjev(tipal) in ostale potrebne opreme.
Vsak udeleženec izobraževanja bo imel na voljo:

 • prenosni računalnik in
 • tablični računalnik.

Arduino predstavlja odprtokodno strojno platformo, katere osnova je standardiziran strojni krmilnik in je odlična naprava za prve začetke v elektrotehniki. Krmilnik predstavlja računalnik v malem, saj ko na njega naložimo program, krmilnik deluje povsem samostojno in ni potrebno, da je povezan z računalnikom.

Nanj lahko priklopimo:

 • razne senzorje za merjenje (temperature, vlage, razdalje, itd.)
 • servo motorčke,
 • ethernet module,
 • releje za krmiljenje naprav,
 • Wifi module,
 • Bluetooth module, itd.

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJA (INŠTRUKTORJI)
ŠC PET, VSŠ (dr. Samo Božič) v sodelovanju s podjetjem
ITSI INFO, d.o.o. (Ivan Škrlec, univ.dipl. inž.)