CENIK

CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE 

Vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI
Izvajanje praktičnega izobraževanjaIoT
Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 6 obrokov)
900,00
Če je plačnik delovna organizacija
(DDV je vključen)
1600,00
Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno
S študentom se sklene pogodba za praktično izobraževanje. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku!

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).