URNIK

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, LJUBLJANA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA


Izobraževanja v študijskem letu 2020/21 ne bomo izvajali.