Računovodstvo

Računovodja:
Bogdan Jesenko
telefon: 01/ 2342 452

Knjigovodkinja:
Petra Gole
telefon: 01/ 2342 434

e-pošta: scpet@scpet.si

Drugi pomembni podatki

Matična številka ŠC PET5083435
Davčna številka ŠC PET76893375
Podračun pri UJP Ljubljana01100-6030700426
swift: BSLJSI2X