Študentski svet VSŠ

Skupnost študentov tvorijo študenti/ke rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET.

ŠOŠCPET (študentska organizacija ŠC PET), je skupnost študentk in študentov ŠC PET, VSŠ Ljubljana. Predstavniki študentske organizacije so javno izvoljeni člani Študentskega sveta (na podlagi ustanovitvenega akta ŠC PET in zakona ZVSI) in javno izvoljeni člani v delovnih telesih ŠOU (na podlagi pridruženega članstva in statuta ŠOU). Študenti preko izvoljenih predstavnikov uresničujejo svoje pravice in interese v zvezi s študijem, šolo in tudi širše.  

Predstavniki Študentskega sveta ŠC PET, VSŠ (2020/21)
   1.  Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com, predsednik
2.  Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
3.  Ivan Jeger /EKO/, ivan.jeger5@gmail.com
4.  xy, /EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)
5.  xy /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)

POSLOVNIK študentskega sveta (verzija 1) 

Predstavniki študentov v delovnih telesih VSŠ in ŠC PET (2020/21):

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ
1. Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
2. Ivan Jeger /EKO/, ivan.jeger5@gmail.com

Strateški svet VSŠ
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Dženisa Šabić Toromanović /EKO/, dzenoo.sabic05@gmail.com

Svet zavoda ŠC PET (predstavniki študentov)
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Anja Čeh /EKO/, anja.ceh1998@gmail.com
3. xy /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)

Mandati predstavnikov v delovnih telesih šole so vezani na status.

Predstavniki študentov v delovnih telesih VSŠ in ŠC PET (2020/21):

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ
1. Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
2. Ivan Jeger /EKO/, ivan.jeger5@gmail.com

Strateški svet VSŠ
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Dženisa Šabić Toromanović /EKO/, dzenoo.sabic05@gmail.com

Svet zavoda ŠC PET (predstavniki študentov)
1. Peter Levart /TK/, iamsubpyro@gmail.com
2. Anja Čeh /EKO/, anja.ceh1998@gmail.com
3. xy /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)

Mandati predstavnikov v delovnih telesih šole so vezani na status.