Študentska organizacija

Študentska organizacija ŠC PET (ŠOŠCPET), je skupnost študentk in študentov rednega in izrednega študija, ki so redno vpisani na Višjo strokovno šolo in imajo status študenta na ŠC PET. Študenti preko izvoljenih predstavnikov v študentskem Svetu VSŠ in v delovnih telesih ŠOU v Ljubljani, uresničujejo svoje pravice in interese v zvezi s študijem, šolo in tudi širše.
FB študentov ŠOŠCPET: https://www.facebook.com/groups/205973756529303/?fref=ts

ŠTUDENTSKI SVET ŠC PET, VSŠ (2020/21)

 1. Maša Pahulje /TK/, masa.pahulje@gmail.com
 2. – /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)
 3. – /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)
 4. – /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)
 5. – /TK ali EKO/, predstavnik/ca bo znana po volitvah nadomestnega člana (nov/dec)

Poslovnik šudentskega Sveta (verzija 1) 

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ŠOU LJUBLJANA ZA OBDOBJE (2020-22), 25. volilna enota, izvoljeni 14. 10. 2020

 1. Marko Vidmar (EKO), poslanec v študentskem zboru
 2. Maša Pahulje (TK), članica Upravnega odbora (interesna dejavnost – kultura, izobraževanje in založništvo)  
 3. Kada Bajrić (EKO), članica Upravnega odbora EKO (interesna dejavnost – kultura, izobraževanje in založnoštvo)
 4. Almina Mujić EKO), članica Upravnega odbora (interesna dejavnost – šport, turizem, mednarodno sodelovanje) 

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH ŠOLE IN ZAVODA

STRATEŠKI SVET v 2020/21

 • Dženisa Šabić Toromanović (študentka EKO)
 • Peter Levart (študent TK)

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (2020/21)

 • Maša Pahulje, študentka /TK/
 • Ivan Jeger, študent /EKO/

SVET ZAVODA ŠC PET v 2020/21

 • Anja Čeh (študentka EKO)
 • Peter Levart (študent TK)
 • volitve novega člana (TK ali EKO)

Mandati predstavnikov študentov v delovnih telesih šole so vezani na status.