Ljubljanska borza d. d., Ljubljana nudi praktično izobraževanje študentu/študentki študijskega programa Ekonomist. Delovno prakso bo študent opravljal na področju računovodstva (vnos računov), pisarniškega poslovanja, urejanja pošte.

Začetek dela: takoj

Lokacija: Ljubljanska borza d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana

Kontaktna oseba: Nataša N. Ipavec, natasa.ipavec@scpet.si