MUNERA 3

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana je v obdobju 2018 – 2022 sodeloval kot eden od konzorcijskih partnerjev v projektu MUNERA 3: “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” (razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS). Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Cilj projekta je bil vključiti zaposlene osebe v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Projekt je omogočil brezplačni študij tistim študentom Višje strokovne šole ŠC PET, na študijskih programih Ekonomist in Telekomunikacije, ki so imeli status zaposlenega in izpolnjavali splošne pogoje za vpis.

V okviru projekta Munera 3  je bil v letu 2019/20 organiziran tudi program usposabljanja za zaposlene z namenom poglabljanja temeljnih znanj in izboljšanju kompetenc na področju IKT in omrežij Cisco – CCNA (VEČ …).

K sodelovanju v projektu Munera 3 je v obdobju 2018 – 2022 pristopilo 75 udeležencev, od tega je 51 udeležencev oziroma 68% sodelujočih programe usposabljanja ali višješolskega izobraževanja v omenjenem obdobju tudi uspešno zaključilo.

Mnenje študentke izrednega študija, višješolskega strokovnega programa Ekonomist, o projektu MUNERA 3, Sare Kevorkijan

Že nekaj let sem razmišljala o vpisu v višjo šolo, vendar mi finance tega niso omogočale. Ko sem izvedela za projekt Munera 3 in možnost brezplačnega študija, sem takoj izkoristila priložnost in uresničila svojo nekajletno željo. Navdušena sem nad samo idejo projekta, prav tako tudi z izvedbo projekta na VSŠ ŠC PET. Pred mano je samo še diploma, ki je v moji trenutni službi tudi pogoj za napredovanje. S pridobljenim znanjem in višjo stopnjo izobrazbe, pa se mi bodo zagotovo odprla vrata tudi do delovnih mest, ki so mi bila do sedaj nedosegljiva.