Nova Ljubljanska banka d. d., razpisuje (www.nlb.si/studentska-praksa) praktično izobraževanje  za študente študijskega programa Ekonomist. Izbrani kandidati bodo prakso opravljali na enem izmed naslednjih področjih (področje izberete smiselno, glede na smer študija):

  • IT razvoj (razvoj produktov in prehod na novo tehnologijo z zagotavljanjem agilnega razvoja sodobnih, poslovno učinkovitih in kakovostnih informacijskih bančnih rešitev)
  • IT infrastruktura (pomoč uporabnikom – skupina za cloud solutions and service)
  • upravljanje podatkov (oblikovanje podatkovne arhitekture banke in NLB Skupine za potrebe analitičnih podatkovnih rešitev)
  • podpora prodaji pravnim osebam (analitika – delo s podatki in uporaba novih tehnologij ter sodelovanje pri optimizaciji / avtomatizaciji delovnih procesov na različnih področjih: spremljava kreditnih in specifičnih poslov, spremljava dokumentarnih poslov in problematičnih naložb, poročanje in tehnologija podpore, podpora prodaji strankam)
  • upravljanje strank, produktov in digitalnih storitev (razvoj produktov, digitalnih kanalov, modelov za marketing in prodajno področje ter skrb za uporabniško izkušnjo stranke)
  • strategija in poslovni razvoj (trajnostni razvoj in spremljanje projektov na ravni celotne banke)
  • finančni trgi (področje upravljanja z bilanco banke)
  • investicijsko bančništvo in skrbniške storitve (borzno posredovanje, trgovanje s finančnimi instrumenti, skrbniške storitve vrednostnih papirjev in skrbniških skladov ter storitve finančnega svetovanja podjetjem pri prevzemih in prodajah, zadolževanju na kapitalskih trgih, itd.)

 

Začetek obvezne študijske prakse: po dogovoru

Lokacija: Ljubljana, prostori NLB d.d.

Kontaktna oseba: Nataša Novak Ipavec, natasa.ipavec@scpet.si