O višji strokovni šoli

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana
Višja strokovna šola
Celjska ulica 16
1000 Ljubljanatelefon: (01) 2342 454, več…

VSŠ je OE javnega izobraževalnega zavoda ŠC PET, Ljubljana:
Matična številka zavoda: 5083435000
Davčna številka zavoda : 76893375
Transakcijski račun zavoda: 01100-6030700426

ravnatelj: Drago Zupančič 

POSLANSTVO
S kakovostnim izobraževanjem in kvalitetnimi kadri omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe informacijsko povezane družbe in boljše življenje posameznika. Študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolo odlikujeta kvalitetna in prožna programa z vsebinami, ki so prilagojene tako potrebam okolja kot gospodarstva in omogočata vertikalno prehodnost.
Višja strokovna šola izvaja študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist od leta 1999 dalje. Višješolski študijski program Telekomunikacije izvajamo edini v Sloveniji.

Vrednote šole: strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost.
Cilji šole:

 • prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela,
 • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
 • vključevanje v projekte in sodelovanje z gospodarstvom in drugimi partnerji doma in v tujini,
 • ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
 • razvijanje samostojne kritične presoje in odgovorno ravnanje,
 • aktivno sodelovanje  s stanovskimi organizacijami in združenji na področju šolstva in stroke,
 • spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

VIZIJA
Ohraniti ugled dobre šole v Sloveniji in postati mednarodno priznana višja strokovna šola.

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo dosegalo pričakovanja in zaupanje v institucijo, v pokrajini in širše, s stalnim nadzorom kakovosti in z vedno novimi izboljšavami na vseh področjih dela.

Sodelujemo s številnimi institucijami:

Ministrstvom za šolstvo in šport:

 • sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
 • sodelovanje z ministrstvom v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol,
 • sodelovanje v raznih delovnih telesih in v interesu višjih strokovnih šol.

S soustanoviteljema ŠC PET, Telekomom Slovenije d.d. in Pošto Slovenije d.o.o.:

 • sodelovanje v projektih prenove študijskih programov,
 • sodelovanje na področju izvajanja študijskih programov (predavatelji),
 • sodelovanju na področju praktičnega izobraževanja študentov, donacije.

S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani:

 • sodelovanje z laboratorijem za telekomunikacije,
 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru:

 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu:

 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

S Fakulteto za management v Kopru:

 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za podjetništvo v Piranu:

 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Visoko šolo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu:

 • sporazum o prehodnosti diplomantov VSŠ na visoko strokovno šolo.

Z Zavodom za zaposlovanje:

 • sodelovanje pri poklicnem usmerjanju študentov in izobraževanju brezposelnih,

posredovanje podatkov.

S Statističnim uradom RS:

 • posredovanje podatkov o študentih in predavateljih,
 • posredovanje podatkov o uspešnosti študentov pri študiju.

S Centrom za korekcijo sluha in govora:

 • sodelovanje pri pomoči študentom z okvarami sluha,
 • sodelovanje pri zagotavljanju strokovne pomoči za študente z okvarami sluha in govornimi težavami.

Z lokalno skupnostjo Ljubljana-Moste:

 • sodelovanje pri svečani podelitvi diplom diplomantom VSŠ.

Z višjimi strokovnimi šolami v okviru Skupnosti in Združenja višjih strokovnih šol:

 • načrtovanje programov,
 • izvajanje programov,
 • načrtovanje vpisa, vpisnih pogojev, mreža šol ipd.

S številnimi podjetji in zavodi, ki nudijo praktično izobraževanje študentom.