Privatna jezikovna šola na Poljskem nudi pripravništvo za obdobje najmanj 2 do največ 12 mesecev. Od kandidatov se zahteva dobro znanje angleščine (vsaj B3 stopnja), IKT veščine in znanje marketinga. Prav tako se zahteva komunikativnost, kreativnost, prilagodljivost ter sposobnost timskega dela. Za več informacij naj se kandidati oglasijo v pisarni nasproti referata (koordinatorica Tina Mlakar).

Spletna stran institucije gostiteljice: http://www.kontakt.cjo.pl/