Podjetje Pošta Slovenije d. o. o.  nudi praktično izobraževanje devetim (9) študentom študijskega programa Ekonomist. Študenti bodo opravljali dela na področju logistike in poštnega poslovanja. Razporejeni bodo v poslovne enote po lastni izbiri.

 

Kontakt: Nataša N. Ipavec, natasa.ipavec@scpet.si

Začetek dela: maj 2024