Predstavitveni video Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Uprava, referati višje strokovne šole in sejna soba

Splošne predavalnice in računalniške učilnice

Vse predavalnice so opremljene z računalnikom z dostopom do svetovnega spleta, LCD-projektorjem, ozvočenjem in brezžičnim omrežjem. V primeru potreb po IKT-opremi (računalniki z dostopom do svetovnega spleta) so na razpolago tri računalniške učilnice z namiznimi računalniki (1 x 20 in 2 x 18 namiznih računalnikov) ter tri mobilne računalniške učilnice s prenosnimi računalniki (3 x 18 prenosnih računalnikov).

Učilnice za izvajanje laboratorijskih vaj

Vsako delovno mesto laboratorijske učilnice je opremljeno z namiznim ali prenosnim računalnikom ter z žičnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta.

Knjižnica in prostori za samostojno delo

Študentom, ki potrebujejo računalnik za izvedbo študijskih nalog, je na razpolago osem delovnih mest. Dve delovni mesti sta v knjižnici, šest delovnih mest pa v prostoru za samostojno delo in učenje.