Predstavitveni film

Predstavitev šolskega centra PET Ljubljana
ITSI INFO, d.o.o. (Praktično izobraževanje študentov s področja IoT (2014/15)