scpet-center-main-logo--no-borders

BREZPLAČNI ŠTUDIJ ZA ŠTUDENTE IZREDNEGA ŠTUDIJA, KI SO ZAPOSLENI.
BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, … VEČ

ŠC PET Ljubljana je eden od konzorcijskih partnerjev v projektu MUNERA 3
“Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” (razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS).
Cilj projekta je vključiti zaposlene osebe v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.


Več informacij