SAP-WWW

SAP SE je podjetje z več desetletno zgodovino in kot svetovna korporacija danes, je SAP v središču poslovno tehnološke revolucije, saj je na globalnem trgu vodilni ponudnik poslovnih programskih rešitev, prisoten v številnih državah sveta, od 1999 dalje tudi v Sloveniji. Rešitve SAP pomagajo organizacijam poenostaviti vse bolj kompleksno poslovanje, ustvarjati nove priložnosti za inovacije in rast, in kot take pomembne pri digitalni transformaciji. SAP je izobraževalni ustanovi ŠC PET Ljubljana dodelila pravice uporabe SAP Software Products (SAP Software) za namene poučevanja in akademskih raziskav. S tem je ŠC PET Ljubljana postala ena izmed članic University Alliances (UA) programa in ima dovoljenje da uporabi SAP University Alliance loga za namen publikacij, predstavitev lastnih variant SAP UA akademskega izobraževalnega gradiva, pojavljanja na spletu in za uporabo samo-izdajanja certifikatov (po pisni privolitvi SAP UA).

SAP ERP(Enterprise Resource Planning) je po vsem svetu razširjen standard, ki je na voljo za vrsto različnih panog v realnem sektorju, med drugim tudi za področja kot so logistika, bančništvo, zavarovalništvo, itd.). Na ŠC PET Ljubljana, VSŠ, bomo izvajali izobraževanja v za to pripravljenem študijskem okolju (SAP GBI).

Študijsko okolje SAP GBI udeležencem izobraževanja nudi:

  • vpogled in razumevanje posameznih poslovnih procesov poslovanja,
  • optimalno vključevanje udeleženca v upravljavske in delovne procese organizacije,
  • pridobitev potrebnih znanj za delo v informacijskem okolju SAP.