CENIK

CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE SAP-ERP

Vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI
Izvajanje modulov:M1M2
Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 3 obroke)
360,00360,00
Če je plačnik delovna organizacija
(DDV je vključen)
720,00720,00
Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno
S študentom se sklene pogodba za posamezni modul. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku!

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).