SIQ je strokovnaneodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. S široko in celovito ponudbo podpiramo prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja.

Nudimo študentsko delo, marljivemu, vestnemu in odgovornemu študentu. 

Vrsta dela: Delo na področju Varnosti in elektromagnetike

Zečetna urna postavka: 7,50€/bruto

Trajanja dela: Po dogovoru

Kateri del dneva: Prilaganje študentskega dela študijskim obveznostim

Začetek dela: Takoj

Od kandidata pričakujemo:

  • poznavanje osnov elektrotehnike, računalništva in matematične pismenosti in dobro znanje angleščine,
  • samoiniciativnost in sposobnost reševanja problemov.

Ponudbo za študentsko delo z življenjepisom pošljite na naslov: kadri@siq.si

kontaktna oseba: Urška Podgoršek, 01 4778 114

 

VEČ INFORMACIJ: SIQ-štud. delo, 2023