FAQ

  1. Kako izberem mentorja?

Mentorja izberete glede na temo, ki ste si jo izbrali. Izbrana tema sodi v področje enega od predmetov, za mentorja nato izberete predavatelja tega predmeta. Mentorja kontaktirate na način, objavljen na spletni strani šole pod povezavo Predavatelji.

  1. Kaj pomeni opredelitev problema v Prijavi teme diplomske naloge?

Pod opredelitev problema navedete zakaj vas je tema sploh začela zanimati, oziroma zaradi česa ste se odločili za pisanje o izbrani temi.

  1. Kaj napišem v rubriko hipoteze v Prijavi teme diplomske naloge?

Delovne hipoteze so trditve, ki si jih postavite pred pisanjem naloge. Te trditve potem skozi nalogo preverjate (ne glede na to ali gre za teoretično ali praktično nalogo) in jih na koncu potrdite ali ovržete. Če hipoteze ovržete, to ne pomeni da je naloga slabo napisana, saj se razume, da se s pisanjem naloge  z določeno temo šele seznanjate in tekom pisanja pridobivate potrebno znanje, ki vam  na koncu omogoči preverjanje postavljenih hipotez;

  1. Kaj je dispozicija diplomske naloge?

Dispozicija naloge ni navajanje naslovov poglavij in podpoglavij, ampak opisna predstavitev vsebine naloge.

  1. Ali lahko veljavnost prijavljene teme podaljšam?

Veljvnost prijavljene teme lahko podaljšate enkrat, in sicer za dva meseca. Na študijsko komisijo naslovite prošnjo še pred iztekom veljavnosti teme.

  1. Koliko vezanih izvodov diplomske naloge moram prinesti v referat?

Ob prijavi na zagovor v referatu oddate en izvod naloge v trdi vezavi in en izvod naloge v spiralni vezavi. Trda vezava je za arhiv knjižnice. Če želite trdo vezano nalogo tudi zase, morate poskrbeti zavezavo dodatnega izvoda.

  1. Kakšne barve mora biti platnica diplomske naloge in kako je s tiskom?

Platnica diplomske naloge je odtenek modre barve za program telekomunikacije in odtenem zelene barve za program ekonomist. Besedilo trde ezave mora biti enostransko tiskano in v barvah, spiralna vezava je lahko obojestranska in črno-bel tisk.

  1. Ali je potrebno diplomski izpit plačati?

Redni študenti brez statusa plačajo za zagovor diplomske naloge 30,00€, izredni študenti pa 250,00€. Če redni študent zagovarja nalogo po preteku petih let od študijskega leta vpisa, mora za zagovor diplomske naloge ravno tako plačati 250,00€.

  1. Kam pošljem nalogo v oblikovno pregled?

Ko mentor potrdi vsebinski del naloge, pošljete nalogo v oblikovni pregled organizatorki izobraževanja Meliti Mučić na elektronski naslov melita.mucic@scpet.si.

  1. Kako je z lektoriranjem diplomske naloge?

Lektoriranje naloge je obvezno, opravi ga oseba z ustrezno izobrazbo (učitelj slovenščine, predmetnega pouka ipd.). Lektoriranje je mogoče urediti tudi na šoli, po ceni 1,20€ na lektorsko stra. Za kontakt se obrnite na referat.