Obrazci

PrilogaNaslov
Obrazec VSŠ-D-1 Prijava teme diplomske naloge
Obrazec VSŠ-D-3 Soglasje mentorja za oddajo diplomske naloge
Obrazec VSŠ-D-4 Izjava o lektoriranju diplomske naloge