Dejavnost / navodila

Veljavna študentska izkaznica je pogoj za izposojo gradiva študentom.

Kaj lahko delamo v knjižnici / čitalnici?

  • izposojamo si  knjižnično gradivo,
  • si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo,
  • iščemo informacije s pomočjo interneta in kataloga COBISS/OPAC,
  • beremo in se učimo,
  • pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge,
  • seznanjamo se s knjižnimi novostmi.

Gradivo je urejeno po UDK sistemu in dostopno v prostem pristopu.
Knjižnična zbirka vsebuje strokovno literaturo in leposlovje (14 000 enot):

Rok izposoje:

  • za knjige 14 dni
  • za revije do 7 dni
  • za multimedijsko gradivo do 7 dni
  • referenčno gradivo, diplomske naloge (za čitalnico)

Knjižnični red
Računalniški bonton

koristne povezave:
Knjižnica Bežigrad
 – http://www.mklj.si/,
       CTK – http://www.ctk.uni-lj.si/,
       Knjižnica ekonomske fakultetehttp://www.ef.uni-lj.si/cek/)