Ekonomist

Za priznavanje praktičnega izobraževanja pri posameznem modulu (in vrednotenje KT za PRI), mora študent opraviti še obvezne/izbirne seminarske naloge, ki so določene z izvedbenim kurikulumom za posamezni študijski program. Opravljene seminarske naloge se upoštevajo kot delna ocena pri zaključni oceni iz praktičnega izobraževanja. Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju. Skupno oceno določi predavatelj – koordinator praktičnega izobraževanja na šoli.

OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Študent mora za vsak letnik študija opraviti po dve seminarski nalogi

Obveznosti za 1. letnik: Obvezna je seminarska naloga iz INF + izbirna iz stroke:
OMP (Prganizacija in menedžment), ali

EKN (Ekonomija) ali

OPF (Osnove poslovnih financ).

Obveznosti za 2. letnik:
BANČNIŠTVO: Obvezna iz DPO (Denarno poslovanje)izbirna iz stroke

TBP (Temelji bančnega poslovanja) ali

UFT(Uvod v finančne trge in institucije).

 

POSLOVNA LOGISTIKA: Obvezna iz POL (Poslovna logistika) +zbirna iz stroke

OVE (Oskrbovalne verige) ali

TME (Transportni menedžment) ali

VLP (Varnost v logističnih procesih)

 

ZAVAROVALNIŠTVO: Obvezna iz OZV (Osnove zavarovalništva) + izbirna iz stroke

PZV (Premoženjska zavarovanja) ali

OSZ (Osebna zavarovanja) ali

ZEK (Zavarovalna ekonomika).

ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA – uradne ure

mag. Nataša Novak Ipavec – ekonomist

dandopoldanpopoldan
ponedeljek1000-1200/
torek1000-12001400-1600
sreda1000-1200/
četrtek1000-1200/
petek//