Telekomunikacije

Za priznavanje praktičnega izobraževanja pri posameznem modulu (in vrednotenje KT za PRI), mora študent opraviti še obvezne/izbirne seminarske naloge, ki so določene z izvedbenim kurikulumom za posamezni študijski program. Opravljene seminarske naloge se upoštevajo kot delna ocena pri zaključni oceni iz praktičnega izobraževanja. Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju. Skupno oceno določi predavatelj – koordinator praktičnega izobraževanja na šoli.

OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Študent mora za vsak letnik študija opraviti po tri seminarske naloge

Obveznosti za 1. letnik: Obvezni sta seminarski nalogi iz VDO in PDO + izbirna iz stroke:
GTK (Gradniki telekomunikacij), ali

PKS (Prenosni in komutacijski sistemi), ali

TKO I (Telekomunikacijska omrežja I).

Obveznosti za 2. letnik: Obvezni sta seminarski nalogi iz EKS in EKP + izbirna iz stroke za:

M6 – MMT (Multimedijske tehnologije), ali AVS (Audio/video sistemi)

M7 – ŠIO (Širokopasovna omrežja) ali TNA (Terminalne naprave)

M8 – PRO (Prodaja) ali TRS (Trženje storitev)

 

 

ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA – uradne ure

Drago Zupančič – telekomunikacije

dandopoldanpopoldan
vsak delovni dan900 – 1200/
PON / SRE / ČET/1400 – 1600