Vpis 2019/2020

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

tel: 01 2342 454
elektronska pošta: vss@scpet.si
spletna stran: https://www.scpet.si/vss/

RAZPIS PROSTIH MEST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20: 

70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni študij višješolskega študijskega programa Telekomunikacije in 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni študij višješolskega študijskega programa Ekonomist;

ProgramSkupna vpisna mestaDodatna vpisna mesta
redniizredniredniizredni
Telekomunikacije707024
Ekonomist707024

poišči nas na: dijaški.net
Objava razpisa za VPIS v 2019/20

NAVODILA V ZVEZI S PRIJAVO IN VPISOM V 2019/20

PRIJAVA
Kandidati ki se nameravajo vpisati v prvi letnik višjega strokovnega izobraževanja, se morajo v času od 12. februarja do 18. marca 2019 (prvi rok) prijaviti na razpis preko spletnih strani VSŠ prijavne službe. To velja tudi za drugi rok prijave, ki bo objavljen naknadno!

Navodila v zvezi s prijavo so objavljena tudi v Razpisu za vpis (2019/20)

PRIPOROČILO ŠOLE
– za vpis v študijski program TELEKOMUNIKACIJE
Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva.

– za vpis v študijski program EKONOMIST
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo, ali ustrezno drugo smer.

VPIS
Izbrane kandidate (prvi rok prijave) bomo vpisovali 20 in 21. 8. 2019.
Izbrane kandidate (drugi rok prijave) bomo vpisovali po 23. 9. 2019.
Na še prosta mesta (redni študij) bomo vpisovali do 1. 10. 2019.
Na prosta vpisna mesta (izredni študij) bomo vpisovali do 30. 10. 2019.

Prosta vpisna mesta

Študijsko leto: 2019/20 – vpis v izredni študij je možen do 30. 10. 2019

TELEKOMUNIKACIJERazpisanih mestZasedenih mestProstih mest
Redni študij70700
Izredni študij701456
EKONOMISTRazpisanih mestZasedenih mestProstih mest
Redni študij70700
Izredni študij702347