NAVODILA v zvezi s praktičnim izobraževanjem študentov

Študente rednega študija, oziroma študente ki niso v delovnem razmerju, opozarjamo, da je mesec maj 2022, datum, ko je po urniku predviden začetek praktičnega izobraževanja.

Zato bo potrebno takoj po novem letu iskati in se dogovoriti z delovnimi organizacijami, o možnosti opravljanja praktičnega izobraževanja in pridobiti IZJAVO delovne organizacije, na podlagi katere bomo na šoli pripravili pogodbo za praktično izobraževanje. Pri dogovarjanju je potrebno delovne organizacije opozoriti na možnost naknadne subvencije, za povračilo dela stroškov, povezanih s praktičnim izobraževanjem (Razpis-ESS). Za izpeljavo postopka poskrbimo na šoli.

Praktično izobraževanje je možno opravljati do konca meseca septembra, oziroma do vpisa v nadaljevanje študija. VEČ informacij

Opozorilo rednim študentom:

Tako za napredovanje v 2. letnik, kot za ponavljanje 1. letnika, je potrebno opraviti praktično izobraževanje.

Dodatne informacije:

Nataša N Ipavec za EKO,
Drago Zupančič za TK