Varnost Vič, d.d., ponudba za PRI in zaposlitev

Varnost Vič, d.d., Ljubljana, nudi praktično izobraževanje študentom TK in možnost zaposlitve!

Začetek opravljanja PRI: TAKOJ
Več informacij