UNION HOTELS COLLECTION in praktično izobraževanje

UNION HOTELS COLLECTION

Študente TELEKOMUNIKACIJ bomo z veseljem vključili na praktično izobraževanje, v kolikor bodo razmere to dopuščale in bodo hoteli odprti.
Praktično izobraževanje bi opravljali v naših hotelih v okviru IT oddelka (
multimedija, vzdrževanje…)

kontakt: POLJA NOVAK
Strokovni sodelavec za razvoj kadrov / HR Development Specialist
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
+386 31 342 641, polja.novak@uhcollection.si

www.uhcollection.si