ZPIZ Slovenije nudi praktično izobraževanje študentom študijskega programa Ekonomist.

 

Na zavod se obrnejo tako, da naslovijo vlogo za opravljanje strokovne prakse, iz katere naj bodo razvidni osnovni podatki študenta, študijska smer in letnik ter kje in v katerem obdobju bi želeli prakso opravljati.

 

Vloge sprejemajo na elektronski naslov izobrazevanje@zpiz.si ali kadri@zpiz.si. Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Sanjo Medved na telefonski številki 01 4745 663.