ObveznoM3 – osnove telekomunikacij
PKSPrenosni in komutacijski sistemidr. Marko Podberšič
Boštjan Tavčar
ObveznoM4 – elektronski komun. sistemi in storitve
MSTMobilne in satelitske telekomunikacijeIztok Saje, Drago Zupančič
TKO IITelekomunikacijska omrežja IImag. Alojz Hudobivnik
Saša Žbontar
EKSElektronske komunikacijske storitvemag. Alojz Hudobivnik
mag. Janez Anžič
mag. Radivoj Pavlin
ObveznoM5 – ekonomika poslovanja
EKPEkonomika podjetjadr. Samo Božič
PRI 2Praktično izobraževanjeDrago Zupančič, koordinacija